Denní stacionář v Kolíně a v Sedlčanech

Denní stacioář je ambulantní sociální služba s provozem od pondělí do pátku.

Kontaktní adresa:
Jeronýmova 632, Kolín, tel: 604 965 099
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 15:30
pátek: 08:00 - 14:30
Vedoucí služeb MELA, o. p. s. v Kolíně: 
Mgr. Lydie Kratinová, +420 607 284 795, poradnamela@gmail.com

Zahradní 1242, Sedlčany
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 15:30
pátek: 08:00 - 14:30
Vedoucí služeb MELA, o. p. s. v Sedlčanech:
Zdeňka Chlastáková, DiS., +420 774 845 493, chlastakova@melaops.cz

Sociální služba v denním stacionáři je poskytována jako služba ambulantní (uživatel za touto službou dochází, popř. je do tohoto zařízení doprovázen či dopravován, součástí této služby není ubytování).


Sociální služba v denním stacionáři je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Bližší identifikace cílové skupiny:

 • osoby mentálním a kombinovaným postižením
 • osoby sluchově postižené,
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením.

Služba  je určena pro osoby, které chtějí předejít pocitu osamělosti a zároveň udržovat sociální kontakt. Zároveň tato služba umožňuje rodině a pečujícím přenechat v domluvenou dobu péči na nás.
Věková kategorie klientů je od 18 do 75 let.


Cíle:

 • rozvoj a podpora soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti uživatele, zejména v oblasti sebeobsluhy a sociálních dovedností,
 • udržení, získání a rozvoj schopností, dovedností a silných stránek každého uživatele,
 • poskytování sociální služby dle individuálních potřeb a přání uživatele,
 • podpora důstojnosti, pocitu užitečnosti a sounáležitosti uživatele se společností.

Poslání:

Posláním Denního stacionáře je ambulantně poskytovat prostřednictvím svých služeb a činností podporu a pomoc dospělým osobám s mentálním či kombinovaným postižením, které nejsou vzhledem ke svému handicapu schopny dlouhodobě žít samostatně v domácnosti.

Základní činnosti denního stacionáře:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí.

Služba je poskytována v pracovních dnech:
PO:  08:00 do 15:30
Út:   08:00 do 15:30
ST:   08:00 do 15:30
ČT:   08:00 do 15:30
PÁ:   08:00 do 14:30

Ceník poskytovaných služeb v Denním stacionáři je ke stažení ZDE
Ceník poskytovaných fakultativních služeb ke stažení ZDE

Popis realizace služby - ke stažení ZDE
Veřejný závazek - ke stažení ZDE
Žádost o přijetí do denního stacionáře - ke stažení ZDE
Návrh smlouvy o poskytování služby - ke stažení ZDE