Denní stacionář v Kolíně a v Sedlčanech

Posláním Denního stacionáře v Kolíně a v Sedlčanech je poskytování ambulantní péče a podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením, sluchově postiženým, klientům s chornickým duševním onemocněním a jinak zdravotně znevýhodněných, popřípadě v kombinaci s chronickým duševním onemocněním, která vede k podpoře v zachování alespoň částečné soběstačnosti a umožňuje setrvání uživatele služby v jeho přirozeném prostředí. 

Služba  je určena pro osoby, které chtějí předejít pocitu osamělosti a zároveň udržovat sociální kontakt. Zároveň tato služba umožňuje rodině a pečujícím přenechat v domluvenou dobu péči na nás.
Věková kategorie klientů je od 8 do 64 let.


V denním stacionáří poskytujeme ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Základní činnosti denního stacionáře:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
  • poskytnutí stravy;
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
  • sociálně terapeutické činnosti;
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba je klientům poskytována v ambulantní podobě dle platného ceníku, a to na adresách:

KOLÍN: Jeronýmova 632, tel: 607 284 795
SEDLČANY: Zahradní 1242

Služba je poskytována v pracovních dnech:
PO:  08:00 do 15:30
Út:   08:00 do 15:30
ST:   08:00 do 15:30
ČT:   08:00 do 15:30
PÁ:   08:00 do 14:30

Ceník poskytovaných služeb v Denním stacionáři je ke stažení ZDE