Středočeská kraj

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA V SEDLČANECH

Sociálně terapeutická dílna je ambulantní sociální služba s provozem od pondělí do pátku.

Kontaktní adresa:
Zahradní 1242, Sedlčany
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 15:30
pátek: 08:00 - 14:30

Posláním sociálně terapeutické dílny je poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným postižením pomoc při zvládání a rozvíjení pracovních dovedností a návyků. Dále pak podporu směřující k samostatnému životu mezi lidmi a uplatnění v běžném zaměstnání.

Cílová skupina klientů:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením

Věková kategorie klientů:

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)


Služba sociálně terapeutické dílny MELA, o.p.s. v Sedlčanech je poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.V dílně nacházejí uplatnění a podporu lidé se zdravotním, zejména mentálním postižením starší 19 let, kteří doposud nebyli úspěšní při sebeuplatnění v běžném zaměstnání. Nabízíme zde klientům možnost uplatnění svých dovedností a získání nových při pracovních činnostech a podporu individuálních pracovních aktivit. Důraz zde klademe na podporu klientů při začleňování do běžné společnosti, na podporu a pomoc při zdokonalení a udržení soběstačnosti, možnost individuální seberealizace klientů připracovních činnostech, upevnění jejich pracovních návyků a přípravu na běžné zaměstnání. Sociálně terapeutická dílna v Sedlčanech dále nabízí svým klientům prostor pro vzájemnou podporu a komunikaci skupiny vrstevníků.

Poskytování služby je pro klienty BEZ ÚHRADY. Služba je poskytována v ambulantní podobě.

 

Popis realizace služby - ke stažení ZDE
Veřejný závazek - ke stažení ZDE
Žádost o přijetí do STD - ke stažení ZDE

 


 

Žádost o přijetí do STD Sedlčany ke stažení ZDE

CÍLE STD SEDLČANY

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 •  pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • nácvik přesunu na vozík a z vozíku,

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:

 • nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Poskytování služby je pro klienty BEZ ÚHRADY. Služba je poskytována v ambulantní podobě.