POSKYTOVANÉ SLUŽBY
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Chráněné bydlení je sociální pobytovou službou, která umožňuje lidem se zdravotním postižením žít životem, který se co nejvíce podobá životu jejich vrstevníků. MELA, o.p.s. provozuje chráněné bydlení pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a chronicky psychiatricky nemocným v Kolíně, v Sedlčanech a ve Vysokém Chlumci. Služba je poskytovaná celoročně lidem od 18-tého roku věku, které se nachází v nepříznivé sociální situaci. 


Kontaktní adresa:
Jeronýmova 632, Kolín, tel: 607 284 795
Vedoucí služeb MELA, o. p. s. v Kolíně: 
Mgr. Lydie Kratinová, +420 607 284 795, poradnamela@gmail.com

Zahradní 1242, Sedlčany
Vedoucí služeb MELA, o. p. s. v Sedlčanech:
Zdeňka Chlastáková, DiS., +420 774 845 493, chlastakova@melaops.cz


Předpokladem pro její poskytování je, že se žadatel přestěhuje do chráněného bytu a zapojuje se do chodu domácnosti. Zapojením do chodu domácnosti si osvojuje, zlepšuje nebo udržuje dovednosti, které potřebuje pro samostatnější bydlení a život.

Služba je poskytována především osobám z ORP Kolín a ORP Příbram. Do chráněného bydlení nepřijímáme osoby, které neodpovídají naší cílové skupině, hledají jinou službu, nebo jejichž zdravotní stav vyžaduje intenzivní lékařskou nebo nepřetržitou ošetřovatelskou péči (osobní asistenci) spojenou se speciálním technickým vybavením.

Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení (mentální nebo psychiatrické), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Podstatou chráněného bydlení je, že uživatel žije v prostředí běžné domácnosti, o kterou se s dopomocí pracovníků chráněného bydlení stará a sám si organizuje každodenní život podle svých potřeb a přání. Pomoc pracovníků je nastavena individuálně s ohledem na zachování maximální samostatnosti uživatele.

Služba je klientům poskytována v ambulantní podobě, dle platného ceníku
Ceník fakultativních služeb, kde stažení ZDE
Žádost do chráněného bydlení můžete stáhnout ZDE


Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 1.  pomoc s přípravou stravy,
 2.  zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

b) poskytnutí ubytování:

 1.  ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,
 2.  v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1.  pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
 2.  pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
 3.  podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1.  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 2.  zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 2. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
 3. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 4. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 5. podpora v oblasti partnerských vztahů,
 6. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

f) sociálně terapeutické činnosti:

 1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1.  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 2.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1.  pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2.  pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 3.  pomoc při použití WC.

Cena za poskytování     podpory:

Výše úhrady za poskytování podpory v chráněném bydlení činí 155 Kč za hodinu, podIe skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu
  Cena za ubytování: jednolůžkový pokoj 240 Kč/den, dvoulůžkový 220 Kč/den
  Cena za stravu: celodenní (bez diety) 215 Kč/den (snídaně 45 Kč/den, oběd 110 Kč /den, večeře 60 Kč/den, pitný režim 15Kč/den)
Ceník služeb ke stažení ZDE

MOŽNOSTI BYDLENÍ


Kolín, Tyršova ulice 976 4 x byt 3+1 12 obyvatelů
Kolín, ulice Antonína Kaliny 2 x byt 4+1 9 obyvatelů
Sedlčany rodinný dům 6 obyvatelů
Vysoký Chlumec 3 x 2+1 8 obyvatelů

CÍLE CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Pomoci v maximální míře zvládnout každodenní péči o sebe sama a o svou domácnost u 50% uživatelů.

Pomoci v maximální míře zvládnout užívání veřejně dostupných služeb u 20% uživatelů.

Podpora rozvoje rozumových schopností 30 % uživatelů služby.

Podpora rozvoje pracovních dovedností a návyků u 30 % uživatelů služby.

Podpora při využívání volného času u 100% uživatelů služby.

Podpora v navazování a udržování přátelských vztahů u 100% uživatelů služby.

Snažíme se o to, aby uživatelé tyto cíle zvládali s co nejmenší podporou ze strany pracovníků.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ v Kolíně

MELA, o.p.s  má pro službu chráněné bydlení v Kolíně pronajato celkem 6 bytů. Dvě bytové jednotky 4 + 1 v ulici Antonína Kaliny pro devět uživatelů a čtyři bytové jednotky o dispozici 3 + 1 v ulici Tyršova 976, kde je ubytováno 12 uživatelů. V průběhu pracovního týdne využívají klienti i služeb sociální rehabilitace nebo denní stacionář MELA, o. p. s.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ v Sedlčanech a Vysokém Chlumci

V Sedlčanech máme pronajatý rodinný dům, dispozičně upraven pro šest uživatelů. Ve Vysokém Chlumci máme pronajaty dvě bytové jednotky 3 + 1, které užívá osm uživatelů.  Klienti v pracovních dnech mohou dojíždět do Sedlčan, kde MELA, o.p.s. provozuje sociálně terapeutickou dílnu či denní stacionář.