POSKYTOVANÉ SLUŽBY
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Chráněné bydlení je sociální službou, která umožňuje lidem se zdravotním postižením žít životem, který se co nejvíce podobá životu jejich vrstevníků. MELA, o.p.s. provozuje chráněné bydlení pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a chronicky psychiatricky nemocným v Kolíně, v Sedlčanech a ve Vysokém Chlumci. Služba je poskytovaná celoročně lidem od 18-tého roku věku.

Služba je poskytována bez ohledu na trvalé bydliště uživatele. Do chráněného bydlení nepřijímáme osoby, které neodpovídají naší cílové skupině, hledají jinou službu, nebo jejichž zdravotní stav vyžaduje intenzivní lékařskou nebo nepřetržitou ošetřovatelskou péči (osobní asistenci) spojenou se speciálním technickým vybavením.

Cena za poskytování     podpory:

Výše úhrady za poskytování podpory v chráněném bydlení činí 155 Kč za hodinu, podIe skutečně spotřebovaného ěasu nezbytného k zajištění úkonu
  Cena za ubytování: jednolůžkový pokoj 240 Kč/den, dvoulůžkový 220 Kč/den
  Cena za stravu: celodenní (bez diety) 215 Kč/den (snídaně 45 Kč/den, oběd 110 Kč /den, večeře 60 Kč/den, pitný režim 15Kč/den)
Ceník služeb ke stažení ZDE

MOŽNOSTI BYDLENÍ


Kolín, Tyršova ulice 976 4 x byt 3+1 12 obyvatelů
Kolín, ulice Antonína Kaliny 2 x byt 4+1 9 obyvatelů
Sedlčany rodinný dům 6 obyvatelů
Vysoký Chlumec 3 x 2+1 8 obyvatelů

CÍLE CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Pomoci v maximální míře zvládnout každodenní péči o sebe sama a o svou domácnost u 50% uživatelů.

Pomoci v maximální míře zvládnout užívání veřejně dostupných služeb u 20% uživatelů.

Podpora rozvoje rozumových schopností 30 % uživatelů služby.

Podpora rozvoje pracovních dovedností a návyků u 30 % uživatelů služby.

Podpora při využívání volného času u 100% uživatelů služby.

Podpora v navazování a udržování přátelských vztahů u 100% uživatelů služby.

Snažíme se o to, aby uživatelé tyto cíle zvládali s co nejmenší podporou ze strany pracovníků.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ v Kolíně

MELA, o.p.s  má pro službu chráněné bydlení v Kolíně pronajato celkem 6 bytů. Dvě bytové jednotky 4 + 1 v ulici Antonína Kaliny pro devět uživatelů a čtyři bytové jednotky o dispozici 3 + 1 v ulici Tyršova 976, kde je ubytováno 12 uživatelů. V průběhu pracovního týdne využívají klienti i služeb sociální rehabilitace nebo denní stacionář MELA, o. p. s.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ v Sedlčanech a Vysokém Chlumci

V Sedlčanech máme pronajatý rodinný dům, dispozičně upraven pro šest uživatelů. Ve Vysokém Chlumci máme pronajaty dvě bytové jednotky 3 + 1, které užívá osm uživatelů.  Klienti v pracovních dnech mohou dojíždět do Sedlčan, kde MELA, o.p.s. provozuje sociálně terapeutickou dílnu či denní stacionář.