PRO SPONZORY A DÁRCE

Jako všechny neziskové organizace bychom se ani my neobešli bez finanční, ale i materiální či jiné pomoci těch, kteří jsou našemu snažení nakloněni. Bez těchto prostředků bychom nemohli zrealizovat projekty potřebné pro zahájení poskytování služeb.

POMOCT NÁM MŮŽE JEDNOTLIVEC
NEBO I FIRMA

Zašlete libovolnou částku na číslo účtu:
222194779/0300.

Zúčastněte se kterékoliv naší akce jejichž výtěžek je určen na rekonstrukci a vybavení chráněného bydlení a rozšíření prostor sociálně terapeutické dílny.

Zakupte některý z našich výrobků. Tuto možnost máte přímo na těchto stránkách nebo v sociálně terapeutické dílně v Sedlčanech.

V případě Vašeho zájmu s Vámi rádi podepíšeme darovací smlouvu a budeme Vás informovat o využití Vámi darovaných prostředků a o našich aktivitách.

DAŇOVÉ VÝHODY DÁRCŮ

Fyzické osoby
(podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmu 586/1992 Sb.) Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Právnické osoby
(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu 586/1992 Sb.) Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč. Pokud chcete podrobnější informaci, naleznete ji v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

POMOCT NÁM MŮŽE JEDNOTLIVEC I FIRMA!       ČÍSLO ÚČTU 222194779/0300