NAŠI PARTNEŘI

PODPOŘILI NÁS V ROCE 2017

Podpořili nás v roce 2017
...
HSF system a.s.
Podpora činnosti organizace
80 000 Kč
Accolade
Podpora činnosti organizace
200 000 Kč
Panattoni Europe
Podpora činnosti organizace
120 000 Kč
Energie AG Teplo Bohemia s.r.o.
Zakoupení keramické pece
50 000 Kč
Město Votice
Podpora činnosti organizace
10 000 Kč
Město Kolín
Podpora služby "Denní stacionář" v Kolíně
50 000 Kč
Město Kolín
Podpora služby "Sociální rehabilitace" v Kolíně
20 000 Kč
Město Kolín
Podpora sociální služby "Chráněné bydlení" v Kolíně
20 000 Kč
Marie Siváková
Podpora Sociální rehabilitace v Kolíně
2 000 Kč
HK - Dřevstav s.r.o.
Podpora provozu Sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech
26 000 Kč
Irena Fuchsová
Podpora činnosti organizace
6 000 Kč
Zdeněk Keller, silniční motorová nákladní doprava
Podpora poskytované sociální služby "Chráněné bydlení" v Kolíně
15 000 Kč
Karel Runge - OPTIKA
Podpora činnosti organizace v Sedlčanech
6 000 Kč
CWplus, s.r.o.
Finanční dar na podporu projektu "Sociální automobil"
10 000 Kč
Maranatha z.s.
Příspěvek na nákup elektrického zvedáku pro klienty upoutané na invalidní vozík.
5 000 Kč
Podpořili nás v roce 2016
...
CREATE & ASSETS s.r.o.
Podpora činnosti organizace
80 000 Kč
HSF system a.s.
Podpora činnosti organizace
180 000 Kč
Accolade
Podpora činnosti organizace
250 000 Kč
Panattoni Europe
Podpora činnosti organizace
80 000 Kč
VISUALIO
Aktualizace a grafické úpravy webových stránek, grafické zpracování propagačních materiálů
ZDARMA
L. Fiala
Poskytnutí webové domény www.melaops.cz ZDARMA
pí. Spálenková
Finanční podpora na rekonstrukci bezbariérové koupelny v Sedlčanech
2 500 Kč
Město Kolín
Podpora činnosti Denního stacionáře a sociální rehabilitace v Kolíně
50 000 Kč
Obec Počepice
Podpora činnosti organizace
2 000 Kč
HK - Dřevstav s.r.o.
Podpora provozu Sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech
26 000 Kč
Město Sedlčany
Dotace na vybudování zdvižné plošiny v Sedlčanech
100 000 Kč
Irena Fuchsová
Podpora činnosti organizace
6 000 Kč
Obec Jesenice
Podpora činnosti organizace v Sedlčanech
1 000 Kč
Karel Runge - Optika
Podpora činnosti
5 000 Kč
Město Sedlec-Prčice
Podpora činnosti
5 000 Kč
Obec Kosova Hora
Podpora činnosti organizace v Sedlčanech
1 000 Kč
Město Votice
Podpora provozu sociálních služeb
5 000 Kč
GOLDBECK Bau s.r.o.
Podpora činnosti Denního stacionáře v Kolíně
150 000 Kč
Město Dobříš
Podpora činnosti organizace
10 000 Kč
Podpořili nás v roce 2015
Nadace Charty 77
Příspěvek na vybudování výtahové šachty v Sedlčanech
40 000 Kč
Irena Fuchsová
Podpora činnosti organizace
6 000 Kč
Karel Runge - Optika
Podpora činnosti organizace
5 000 Kč
HK - Dřevstav s.r.o.
Podpora provozu Sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech
24 000 Kč
STROS - Sedlčanské strojírny, a.s.
Nákup rehabilitačního přístroje
80 000 Kč
HSF System, a.s.
Podpora činnosti Denního stacionáře v Kolíně
350 000 Kč
Obec Počepice
Podpora činnosti organizace
1 000 Kč
ITM, s.r.o.
Podpora činnosti organizace
60 000 Kč
Podpořili nás v roce 2014
...
STROS, a. s. Sedlčany
Přispěl finanční částkou na vybudování bezbariérového vstupu v Denním stacionáři MELA, o. p. s. v Sedlčanech.
100 000 Kč
Nadační fond Veolia, a. s.
Přispěl finanční částkou na činnost Sociálně terapeutické dílny MELA, o. p. s. v Sedlčanech
15 000 Kč
ANAON, a. s.
Přispěl finanční částkou na činnost Denního stacionáře MELA, o. p. s. v Kolíně.
20 000 Kč
NADACE ČEZ
Přispěla finanční částkou na činnost Denního stacionáře MELA, o. p. s. v Kolíně.
50 000 Kč
HSF Systém, a. s.
Podpora činnosti Denního stacionáře MELA, o. p. s. v Kolíně.
350 000 Kč
I. M. F., s. r. o.
Přispěl finanční částkou na vybudování bezbariérového vstupu v Denním stacionáři MELA, o. p. s. v Sedlčanech.
60 000 Kč
Accolade
Zajištění grafiky a aktualizace webových stránek
spisovatelka Irena Fuchsová
Je naší spřízněnou duší. Podpora činnosti organizace
6 000 Kč
HK - Dřevstav, s.r.o., Doublovičky 11
Podpora činnosti Sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech - od roku 2010
24 000 Kč ročně
Paní Vinšová, paní Holzmanová a pan Vladyka, Sedlčany
Podpořili činnost sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.
Podlahové centrum Havel, Sedlčany
Dodávka podlahových krytin na vybavení Sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.
Podlahové krytiny
Dřevokomplet B+H, s.r.o., Třebnice 1, Sedlčany
Přispěl dopravou materiálu na činnost sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.
Doprava
HK- Dřevstav, s.r.o., Doublovičky 11, Sedlčany
Přispěl na činnost sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.
14 000 Kč
Obec Jesenice
Podpora činnosti Sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech
1 000 Kč
Město Bystřice
Přispělo na činnost sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.
1 600 Kč
Město Sedlčany
Přispělo na činnost sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.
8 000 Kč
Město Kolín
Přispělo na činnost chráněného bydlení v Kolíně.
20 000 Kč
Jiří Jiroušek
Přispěl finanční částkou na vybavení CHB v Nalžovicích.
10 000 Kč
Portus Praha
Přispěl finanční částkou na rekonstrukci domu v Kolíně, Sendražicích.
28 000 Kč
Nadace Komerční banky, a. s. Jistota
Nadace přispěla na vybavení naší provozovny sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.
90 000 Kč
Hickman Jarmila, Londýn
Přispěla finanční částkou na činnost chráněného bydlení v Kolíně.
21 848 Kč
Kamenictví Josef Mázl, Kánín
Přispěl věcným darem k vybavení CHB v Kolíně.
2 630 Kč
BoomTisk, Kolín
Přispěl finanční částkou na rekonstrukci domu v Kolíně, Sendražicích
7 056 Kč
Pan Jiro Kato, Na Klaudiánce 47/6, Praha 4
Přispěl finanční částkou na rekonstrukci domu v Kolíně - Sendražicích.
Rekonstrukce
Ředitel MSD v Kolíně pan Zdeněk Hejduk
Spolupracuje s námi již 3.rok. V rámci Akce cihla pro nás organizuje rockový koncert Noty na pomoc.
7 300 Kč
Sdružení drobných podnikatelů a živnostníků, Kolín
Přispělo finanční částkou na vybavení domu v Kolíně Sendražicích.
29 200 Kč
PANATTONI EUROPE
Přispěli na nákup nábytku pro chráněné bydlení.
Nábytek
Fiala Luboš, Sedlčany
Zdarma poskytuje doménu melaops, která nám umožnila zveřejnit naše webové stránky.
Doména
Sbor Českobratrské církve evangelické v Kolíně
Od Farního sboru ČCE máme pronajatý dům v Kolíně - Sendražicích, a to na dobu dvaceti let.
Pronájem