MELA o.p.s.
KDO JSME?

Obecně prospěšná společnost MELA, o.p.s. vznikla na počátku roku 2008. Působíme v Kolíně a v Sedlčanech. Naší snahou je vytvořit další možnosti pro lidi starší 15 let s mentálním a kombinovaným postižením a s dlouhodobě chronickým psychiatrickým onemocněním na cestě k samostatnosti a nezávislosti, na cestě k běžnému životu v přirozených podmínkách lidského společenství, a to MIMO VELKÉ ÚSTAVY.
 

Nabízené služby

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním organizace MELA, o.p.s. je nabízet podporu a pomoc lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením a s psychiatrickým onemocněním, kteří jsou vzhledem k této skutečnosti znevýhodněni zejména v sociálním začlenění a pracovním uplatnění.

Poskytovanými sociálními službami a nabídkou pracovních a aktivizačních činností motivujeme naše klienty k činnostem, které jim umožňují být součástí jejich přirozeného sociálního prostředí a žít život odpovídající životu vrstevníků běžné populace.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ

Mela, o.p.s , IČ 28376196, Nová 106, 281 25 Konárovice, je evidovanou právnickou osobou, která je v souladu se zákonem č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech registrována v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 567, ze dne 25.4.2008. Společnost je zároveň - v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, a to na základě Rozhodnutí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Středočeaského kraje č. j.: 76/140823/2011/SOC/KUL ze dne 2.8.2011 a je zapsána v elektronickém Registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí.

MELA, o.p.s. je rovněž členem Asoviace poskytovatelů sociálních služeb. Vedle zákona o sociálních službách a dalších obecně závazných právních předpisů se činnost obecně prospěšné společnosti řídí těmito základními předpisy:

- Statutem obecně prospěšné společnosti
- Organizačním řádem obecně prospěšné společnosti

Statut Mely o.p.s. ke stažení ZDE

Řídící organy společnosti

Statutární orgán: 
ředitel:                     Ing. Milan Kratina

Správní rada:
předsedkyně: 
členové:Mgr. Lýdie Kratinová, Mgr. Vladimíra Nedbalová, Mgr. Marta Severová

Dozorčí rada:
předseda: Robert Domnosil
členové: Pavel Sovička, Zdeněk Šoustal