nakupujte v našem obchůdku výrobky z chráněné dílny

Díky Vašemu nákupu mohou tito lidé pracovat jako kdokoli jiný a žít v co největší možné míře běžným životem.

Volná místa pro nové zájemce do denního stacionáře v Kolíně

Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením umožňuje rodině a pečujícím přenechat v domluvenou dobu péči na nás.
Provozní doba stacionáře je pondělí - pátek 8:00-15:30 hodin.

V současné době se nám v Kolíně uvolnila 2 místa.

Našim cílem je individuální přístup ke každému klientovi. Zajišťujeme pro klienty celodenní péči a stravování včetně aktivizační činnosti (posilování paměti, cvičení, četba, výtvarné činnosti). Střídáním činností usilujeme o uchování nebo návrat soběstačnosti.

V letních měsích preferujeme pobyt venku nebo v přilehlé zahradě stacionáře. 
Ve cvičné kuchyni minimálně 1x týdně vaříme či pečeme :)  

V rámci denního stacionáře navštěvujeme také kulturní místní akce – koncerty, vystoupení, divadla.

Kontaktovat nás můžete na telefonu: 607 284 795 - Mgr. Lýdie Kratinová

Více informací ke službě denního stacionáře se dozvíte ZDE

Nový aktivizační stolek senTable pomáhá klientům i v Sedlčanech

Po ročních osobních zkušenostech s interaktivním dotykovým stolem senTable v Kolíně, jsme pro podporu vzdělávacích, terapeutických a volnočasových aktivit klientů zakoupili tuto speciální výukovou pomůcku i pro sedlčanské klienty, a to do služby sociální rehabilitace a denní stacionář. Vzhledem k na míru vytvořeným aplikacím, se tak stal součástí individuálních i skupinových terapií. Zároveň umožňuje formou cílené "zábavy" procvičovat, udržovat a posouvat dovednosti a schopnosti našich uživatelů...

V Kolíně otevíráme nový obchod DOBRO DĚJ - dárky s příběhem

Na konci roku 2021 jsme zrealizovali nový projekt, kterým umožňujeme lidem se zdravotním znevýhodněním rozvíjet základní pracovní a sociální dovednosti. Zároveň zde mají možnost pracovat na zvyšování své samostatnosti a sebevědomí. Získané znalosti a zkušenosti v rámci pracovní terapie těmto lidem zvyšují jejich šance při uplatnění v běžné společnosti. 

V našem obchůdku naleznete výrobky klientů organizace MELA, o.p.s. a dobrovolnic spolku Klubko s nití pomáhá, z.s.

Výrobky, které naleznete v našem obchůdku jsou ručně vyráběné, každý je originál. Výrobky organizace MELA, o.p.s. tvoří osoby se zdravotním znevýhodněním v textilní, keramické a pletací dílně. Výrobky spolku Klubko s nití pomáhá, z.s. jsou dodávány dobrovolnicemi z celé ČR. Výtěžek je poté věnován dětem v dětských domovech a nemocnicím, nezapomínáme však také na seniory. 

Kde nás najdete:
DOBRO DĚJ - dárky s příběhem
FB: Dobro děj
Legerova 29, Kolín

Otevírací doba: 
po - pá: 09:00 - 15:30

 

 

Nové velkopacitní auto pro naši organizaci

Klíče od nového velkokapacitního vozu značky Ford jsme v pondělí 7. října převzali v Kolíně z rukou zástupců společnosti Globus, Konta Bariéry a společnosti Ford. Těšíme se tak na společné jízdy, které usnadní každodenní život našim klientům...❤️
Konto Bariéry a společnost Globus spolupracují již od roku 2002. Z každé prodané nákupní tašky za 5 korun byla jedna koruna určena vždy právě pro Konto Bariéry. Velké díky tak patří především zákazníkům Globusu, kteří na tento vůz přispěli.

Jako poděkování za spolupráci na tomto projektu připravili naši klienti přítomným zástupcům organizací malý dárek v podobě vlastnoručně vytvořených výrobků v našich dílnách - pletený košíček s domácími sušenkami. 

Prohlédnout FOTOGALERII z předání si můžete ZDE.

Děkujeme!

Výtěžek festivalu Chictyóza byl věnovaný MELA, o.p.s. Sedlčany

Děkujeme všem členům Sedlčanské iniciativy Regenerace, z.s. a také všem příznivcům, sponzorům a návštěvníkům letošního festivalu Chictyóza konaného dne 29. 8. 2020 na Červeném Hrádku, díky kterým jsme převzali úctyhodnou částku 70.123 Kč., která bude vložena na náš transparentní sbírkový účet 115-8298950207/0100.

Finanční částka bude využita na zakoupení 9ti místného vozidla pro MELA, o.p.s. Sedlčany, pro přepravu klientů.

I když mám schizofrenii, mám také práci…

„Žila jsem úplně běžný život, jako všichni ostatní, vyučila jsem se zahradnicí. Pak u mě naplno propukla nemoc jménem „schizofrenie“ a nic už nebylo tak, jako doposud“, povídá Lenka (jméno je v tomto příběhu smyšlené).
Lenka po propuknutí nemoci utíkala z domova, byla zmanipulovatelná téměř k čemukoliv, a toho využívali ti, se kterými se na ulici setkala. Vlivem nemoci neuměla posoudit, co je správné, a co ne. 
Lence je nyní 45 let a před 10ti lety se dostala do naší organizace. Bydlí u nás v chráněném bydlení a přes týden navštěvuje sociální rehabilitaci. Společně jsme usilovali o zlepšení dovedností a postupného, alespoň částečného, navrácení do běžného pracovního procesu. I přesto, že cesta to bývá občas dlouhá. Klienti jsou unaveni po užívání léků, někdy je neposlouchá tělo, jindy třeba motorika. 


Při nácviku jsme postupovali krůček po krůčku. Nejprve jsme společně s Lenkou pracovali na drobných činnostech v rámci zařízení. Učila se pracovat s keramikou, plést košíky a realizovala další jiné kreativní práce.
S Lenkou jsme po jisté době vyzkoušeli i různé pracovní činnosti mimo naše zařízení. Chodili jsme například pomáhat do obchodů vybalovat zboží, přelepovat etikety či pracovat na zahrady. Důležité bylo opakování činností, aby zůstaly zažité. Nyní se podařilo klientku zaměstnat a sehnat ji stálou práci v jedné kolínské firmě, kam chodí uklízet do kanceláří. Vzhledem k jejím možnostem dochází do firmy 2x v týdnu na 3 hodiny. Nyní po zaučení tuto práci již zvládá samostatně a bez naší pomoci. 
Věnovaná podpora, úsilí a snaha má smysl!

Co je schizofrenie?
Jedná se o nejčastější a nejzávažnější onemocnění ze skupiny psychotických duševních poruch. Nemocní ztrácejí kontakt s realitou a slyší nebo vidí věci, které nejsou skutečné. Pod vlivem svých představ pak mohou jednat neobvykle a nepřiměřeně.