SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA V SEDLČANECH

Hlavní náplní sociálně terapeutické dílny MELA o.p.s. v Sedlčanech jsou různé činnosti zaměřené na získávání a upevňování psychomotorických a sociálních dovedností, které mají vést k co největší samostatnosti uživatele.

ZPĚT DO GALERIE

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Návštěva knihovny

Návštěva knihovny

Návštěva knihovny

Návštěva knihovny

Návštěva knihovny

Návštěva knihovny

Návštěva knihovny

Textilní dílna

Textilní dílna

Textilní dílna

Textilní dílna

Textilní dílna

Textilní dílna

Textilní dílna

Textilní dílna

Textilní dílna

Textilní dílna

Textilní dílna

Textilní dílna

Textilní dílna

Textilní dílna

V kuchyni

V kuchyni

V kuchyni

V kuchyni

V kuchyni

V kuchyni

V kuchyni

V kuchyni

Výlet do Vrchotových Janovic 2016

Výlet do Vrchotových Janovic 2016

Výlet do Vrchotových Janovic 2016

Výlet do Vrchotových Janovic 2016

Výlet do Vrchotových Janovic 2016

Výlet do Vrchotových Janovic 2016

Výlet do Vrchotových Janovic 2016

Výlet do Vrchotových Janovic 2016

Výlet do Vrchotových Janovic 2016

Výlet do Vrchotových Janovic 2016

Výlet do Vrchotových Janovic 2016

Výlet do Vrchotových Janovic 2016

Výlet do Vrchotových Janovic 2016

Výlet do Vrchotových Janovic 2016

Výlet do Vrchotových Janovic 2016

Výlet do Vrchotových Janovic 2016

Výlet do Vrchotových Janovic 2016

Výtvarná dílna

Výtvarná dílna

Výtvarná dílna

Výtvarná dílna

Výtvarná dílna

Výtvarná dílna

Výtvarná dílna

Výtvarná dílna

Výtvarná dílna